jak bude probíhat

lekce ztv

Lekce ZTV budou probíhat ve vaší školce a jsou celkem čtyři
Každý týden ve zvoleném měsíci a dni, proběhne jedna výuková lekce.

Výukový program je připraven pro maximálně 25 dětí. Cvičíme ve třídě, v tělocvičně nebo při teplém počasí na školní zahradě. Veškeré pomůcky pro děti jsou dětem po dobu lekcí plně k dispozici a zajišťuje je lektorka.

Jedna lekce trvá 45 minut.

Na jedno dopoledne je možné objednat nejvíce tři třídy. 

Zahájení lekcí:
1. lekce 9:00 – 9:45
2. lekce 10:00 – 10:45
3. lekce 11:00 – 11:45

 

9

lekce ztv

je rozdělena do čtyř částí

úvodní část

seznámení/přivítání s dětmi, motivace, zahájení cvičení

průpravná část

cvičení protahovacích, posilovacích, vyrovnávacích, dechových a rovnovážných cviků

hlavní část

pohybová část – překážkové dráhy, manipulační činnosti

závěrečná část

zklidnění organismu, uvolnění, relaxace

Všechny výukové lekce jsou zaměřeny na prevenci a zlepšení vadného držení těla, dále se zaměřujeme na posílení hlubokého stabilizačního systému, který při správném posílení přináší našemu tělu mnoho benefitů.

girl-flexing-her-hands-holding-apple-her-biceps (1)

1. lekce

zdravý životní styl

Cíl: seznámení a motivace dětí ke zdravému životnímu stylu a cvičení

Úvodní část – seznámení a přivítání s dětmi, povídání o zdravém životním stylu a sportu

Průpravná část – práce v kolektivu, pohybová hra

Hlavní část – pohybová hra a experiment 

Závěrečná část – zklidnění organismu, relaxace

 

2. lekce

nácvik správného dýchání

Cíl: dýchání do břichaprevence a zlepšení vadného držení těla

Úvodní část – povídání o správném dýchání, jak správně dýchat a proč

Průpravná část – pohybová hra, nácvik správného dýchání a držení těla

Hlavní část – pohybová hra a experiment 

Závěrečná část – zklidnění organismu, relaxace

cute-boy-blowing-bubbles-park
curly-girl-crawling-colorful-floor-through-hula-hoops_290431-26799

3. lekce

práce s obručí

Cíl: prevence a zlepšení vadného držení těla

Úvodní část – přivítání s dětmi, pohybová hra, reakce na zvukový signál

Průpravná část – cviky a správná manipulace s obručí

Hlavní část – pohybová hra a experiment s náčiním, cvičení na změnu tempa

Závěrečná část – zklidnění organismu, relaxace

4. lekce

práce s overballem

Cíl: prevence a zlepšení vadného držení těla

Úvodní část – přivítání s dětmi, pohybová hra, reakce na zvukový signál

Průpravná část – cviky s overballem, nácvik správného koulení a odrážení

Hlavní část – pohybová hra a experiment s náčiním

Závěrečná část – zklidnění organismu, relaxace

 

beautiful-girl-is-engaged-gym